sự tiến hóa của con người

  • Giả thuyết mới về người cá Giả thuyết mới về người cá
    Nhiều thủy thủ đoán chắc họ đã trông thấy “người cá”, nhưng ít người tin đó là sự thật và thường cho rằng do đã quá mệt mỏi vì những hải trình khắc nghiệt nên họ tưởng lầm những con vật như lợn biển là sinh vật bí hiểm. Thế nhưng một cuộc nghiên cứu cho thấy người cá có thể là một sinh vật gọi là "khỉ biển".
  • Xem 550 triệu năm tiến hóa của con người trong 1 phút Xem 550 triệu năm tiến hóa của con người trong 1 phút
    Trong 60 giây tới, bạn sẽ được lên cỗ máy thời gian để ngược dòng lịch sử về thăm tổ tiên con người từ hàng trăm triệu năm trước.