sự tuyệt chủng hàng loạt cuối kỷ permi

  • Cơn ác mộng vi khuẩn thời kỷ Permi Cơn ác mộng vi khuẩn thời kỷ Permi
    Một dạng vi khuẩn nhỏ bé, chứ không phải tiểu hành tinh “sát thủ” hoặc những cơn cuồng nộ của núi lửa, là kẻ đã quét sạch hơn 90% giống loài trên Trái đất cách đây 251 triệu năm.