sa mạc Danakil

  • Khám phá "địa ngục" trên Trái đất Khám phá "địa ngục" trên Trái đất
    Nếu đã chán ngán khung cảnh thành phố hay mệt mỏi với các chuyến đi lên rừng, xuống biển vô vị, bạn có thể tìm hứng khởi cho bản thân bằng một cuộc tham quan sa mạc Danakil ở Ethiopia,...