sao chổi Halley

  • Ngày 30/3: Phát hiện sao chổi Halley nổi tiếng Ngày 30/3: Phát hiện sao chổi Halley nổi tiếng
    Sao chổi Halley, tên được đặt chính thức là 1P/Halley một sao chổi được đặt tên theo nhà vật lý thiên văn học người Anh Edmund Halley, là một sao chổi có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. Nó là sao chổi nổi tiếng nhất trong các sao chổi theo chu kỳ.