sau sinh

  • Trăn xanh Anaconda nuốt cá sấu Caiman Trăn xanh Anaconda nuốt cá sấu Caiman
    Những hình ảnh kinh ngạc dưới đây cho thấy cuộc sống thiên nhiên hoang dã thật khốc liệt khi trăn xanh Anaconda khổng lồ tấn công, quấn chặt và xơi tái cá sấu Caiman.