sialic acid

  • Có thể chết vì ăn măng tươi Có thể chết vì ăn măng tươi
    Mỗi kg măng củ có lượng độc tố đủ để gây tử vong ngay tức thì cho hai đứa trẻ hơn một tuổi. Khi luộc sôi khoảng 12 giờ, lượng chất độc vẫn còn 2/3.
  • Bệnh gout đến từ đâu? Bệnh gout đến từ đâu?
    Bệnh gout thường được cọi là bệnh của nhà giàu, bệnh liên quan trực tiếp tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày của người bệnh.