sinh sản

  • Ốm nghén vào buổi sáng sinh con gái Ốm nghén vào buổi sáng sinh con gái
    Việc một số bà mẹ dự đoán giới tính của đứa trẻ khi mang thai không phải là chuyện gì khó hiểu. Song tất cả đều dựa trên cảm tính nhiều hơn một sự tính toán có khoa học.