sinh vật tuyệt chủng

  • Sinh vật bị tận diệt do hạn hán Sinh vật bị tận diệt do hạn hán
    Bang Texas, Mỹ đang phải trải qua tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Cây cối thiếu nước nghiêm trọng đang chết dần chết mòn, cháy rừng liên tục xuất hiện tại các khu vực như đầm lầy còn động vật thì không có đủ cỏ để ăn.
  • Trái đất nóng lên làm các sinh vật nhỏ lại Trái đất nóng lên làm các sinh vật nhỏ lại
    Khi nhiệt độ trên trái đất tăng lên, nhiều loài sinh vật sẽ bị thu nhỏ kích cỡ, một nghiên cứu mới đây cho biết.