soạn nhạc

  • Nhạc sỹ thiên tài Beethoven Nhạc sỹ thiên tài Beethoven
    Ludwig van Beethoven sinh ngày 16 (hoặc là ngày 17) tháng 12 năm 1770 tại làng nhỏ Rajna cạnh Bonn (Đức) trong một gia đình nghèo có truyền thống âm nhạc.