suy giảm chức năng não

  • Ô nhiễm không khí gây suy giảm chức năng não Ô nhiễm không khí gây suy giảm chức năng não
    Kết quả của 2 nghiên cứu mới đây cho thấy ô nhiễm không khí trong các thành phố hay tại các con đường giao thông có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng não, đẩy nhanh quá trình lão hóa.