tài nguyên

  • Phát hiện trữ lượng đất hiếm khổng lồ tại Afghanistan Phát hiện trữ lượng đất hiếm khổng lồ tại Afghanistan
    Mới đây một trữ lượng đất hiếm khổng lồ vừa được phát hiện tại miền Nam Afghanistan. Theo ước tính của các nhà khoa học, dựa trên nhu cầu hiện tại, 1.000.000 tấn đất hiếm vừa được tìm thấy trong đó có antan, xeri và neodymium, có thể cung cấp đủ cho cả thế giới trong vòng 10 năm tới
  • Tại sao Trung Quốc hạn chế khai thác đất hiếm? Tại sao Trung Quốc hạn chế khai thác đất hiếm?
    Trung Quốc đang tìm các biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất khẩu các nguồn tài nguyên quý hiếm để phát triển bền vững.
  • Nhân loại khai thác tài nguyên vượt khả năng Trái Đất Nhân loại khai thác tài nguyên vượt khả năng Trái Đất
    Ngày 15/5, trong báo cáo sẽ công bố trước Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) vào tháng Sáu tới tại Brazil, Quỹ cuộc sống hoang dã thế giới (WWF) cảnh báo với nhịp độ sử dụng nguồn tài nguyên hiện nay, nhân loại phải cần một Trái Đất nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu về đất đai cho nông nghiệp, rừng và chăn nuôi.