tên lửa tái sử dụng

  • Cuộc đời và sự nghiệp của Elon Musk Cuộc đời và sự nghiệp của Elon Musk
    Có những con người vĩ đại, làm việc không ngừng nghỉ và không hề phô trương về bản thân, một trong số đó là Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, đồng sáng lập hãng Tesla Motors và PayPal.