tên lửa tương lai

  • Nga và Pháp phối hợp thiết kế tên lửa Nga và Pháp phối hợp thiết kế tên lửa
    Theo như dự kiến, tên lửa Oural do Nga và Pháp phối hợp thiết kế sẽ có thể sử dụng lại và hoạt động bằng khí hydro và methane lỏng. Các nhà nghiên cứu tham gia một cuộc hội thảo khoa học về tên lửa tương lai vào ngày 17/10 tại Mát-x
  • Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa
    Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực tới 70%. Hãy cùng xem các tiên tri của Vanga qua bài viết dưới đây