tích cách

  • Mối quan hệ giữa tính cách và lối sống con người Mối quan hệ giữa tính cách và lối sống con người
    Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu xã hội và kinh tế ứng dụng Melbourne (Úc) tìm hiểu chế độ ăn uống và thói quen luyện tập thể thao của hơn 7.000 người và so sánh với tính cách của họ.
  • Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng
    Nghiên cứu mới công bố tại Hội nghị hiệp hội tâm lý Anh của nhà tâm lý học Lance Workman thuộc Đại học Bath, Anh, cho biết chó và người nuôi có điểm tương đồng trong tính cách. Người nuôi thường có xu hướng lựa chọn những con chó cưng có đặc điểm gần giống với tính cách của mình.