tích cách người nuôi

  • Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng
    Nghiên cứu mới công bố tại Hội nghị hiệp hội tâm lý Anh của nhà tâm lý học Lance Workman thuộc Đại học Bath, Anh, cho biết chó và người nuôi có điểm tương đồng trong tính cách. Người nuôi thường có xu hướng lựa chọn những con chó cưng có đặc điểm gần giống với tính cách của mình.