tín hiệu âm thanh

  • Sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa bộ não con người và loài chó Sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa bộ não con người và loài chó
    Loài chó cũng có một khu vực tiếng nói riêng trong bộ não giống con người. Bộ não của chó, tương tự như của người, đều rất nhạy cảm với các tín hiệu âm thanh của cảm xúc.
  • Cây cối cũng có thể tình tự với nhau? Cây cối cũng có thể tình tự với nhau?
    Các nhà sinh học Trường ĐH Bắc Australia, ở Perth dưới sự hướng dẫn của TS. Monica Gagliano và các đồng nghiệp tại ĐH Bristol, Vương quốc Anh đã nghiên cứu vấn đề này. Họ sử dụng những máy đo có độ nhạy cao để nghiên cứu các tính chất âm học của những bộ sợi râu của côn trùng, từ đó các nhà nghiên cứu đã tìm thấy