tính độc hại của rượu

  • Say rượu dưới góc nhìn khoa học Say rượu dưới góc nhìn khoa học
    Năm 2014 ồn ào với thống kê Việt Nam là nước uống nhiều bia thứ 3 thế giới với gần 3 tỉ lít bia. Có thể nói chuyện ăn nhậu ở việt nam đã trở thành một nét “văn hóa” đặc trưng.