tôm biến đổi màu

  • Tôm hùm biến đổi màu Tôm hùm biến đổi màu
    Một con tôm hùm có lớp vỏ hai màu được phát hiện ở Anh cách đây 4 năm nay đã có lớp vỏ biến đổi màu mới.