tăng dân số

  • Quốc gia nào "nặng" nhất thế giới? Quốc gia nào "nặng" nhất thế giới?
    Theo trang Live Science, dựa vào những dữ liệu thu thập khắp thế giới cho năm 2005, các nhà nghiên cứu đã sử dụng chỉ số khối cơ thể (hay còn được coi là số đo độ béo của cơ thể - BMI) và phân loại chiều cao để ước tính khối lượng cơ thể trung bình của người trưởng thành. Sau đó, họ nh&aci