tương lai

  • Những dự báo khoa học kinh hoàng Những dự báo khoa học kinh hoàng
    Nhìn về tương lai luôn luôn là điều thích thú đối với mọi người. Trong số rất nhiều dự báo, người Nga thích tin vào dự báo được nhà văn viễn tưởng Strelelsky nêu trên báo PRAVDA.