tạo xương chuột từ máy in 3d

  • Tạo bộ xương chuột nhờ máy in 3D Tạo bộ xương chuột nhờ máy in 3D
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame, Indiana đã gây mê một con chuột, rồi dùng máy quét CT Scan để thu được mô hình 3D kỹ thuật số từ dữ liệu của bộ xương chuột.