tế bào thường

  • Phân biệt tế bào thường và tế bào ung thư Phân biệt tế bào thường và tế bào ung thư
    Một trong những cản trở hiện nay đối với việc chữa trị ung thư đó là sự khó khăn trong việc hướng những phương pháp chữa trị vào việc phá hủy những tế bào ác tinh mà không tiêu diệt những tế bào khỏe mạnh khác.