tế bào võng mạc

  • Tái tạo thành công tế bào võng mạc Tái tạo thành công tế bào võng mạc
    Các nhà khoa học Mỹ vừa tái tạo được tế bào võng mạc ở động vật có vú. Những thử nghiệm trên chuột có thể mở ra hướng đi mới cho việc điều trị các bệnh của mắt người.