tốc độ của gió

  • Nhật thực có thể làm thay đổi thời tiết Nhật thực có thể làm thay đổi thời tiết
    Gió thổi chậm hơn và đổi hướng mỗi khi hiện tượng nhật thực xảy ra, một nghiên cứu cho thấy. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng, mặt trời, trái đất xếp thành hàng với mặt trăng ở giữa. Bóng của mặt trăng lướt trên bề mặt địa cầu trong quá trình nhật thực diễn ra. Giới khí tượng từng phát hiện ra rằng nhiệt độ trong vùng tối mà mặt trăng tạo ra có thể giảm tới 3 độ