tốc độ di chuyển của bão sinlaku

  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
    Đêm hôm qua (27/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông và sáng nay (28/11) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 và có tên quốc tế là Sinlaku.