tử vong vì cúm cúm gà

  • Ca tử vong đầu tiên do cúm H10N8 Ca tử vong đầu tiên do cúm H10N8
    Trong báo cáo đưa ra ngày 18/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus cúm gia cầm H10N8 trên một phụ nữ Trung Quốc.