tự tin

  • Hệ thống định vị tìm mục tiêu quân sự mới Hệ thống định vị tìm mục tiêu quân sự mới
    Công ty BAE Systems (Anh) vừa chế tạo thành công một hệ thống định vị mới có thể giúp các thiết bị quân sự tìm ra bất kỳ tín hiệu điện tử nào phát ra trong không khí để phát hiện ra địa điểm mục tiêu tấn công, ngay cả khi hệ thống định vị GPS bị làm nhiễu.