tự vệ

  • Ngụy trang giống rắn độc để tự vệ Ngụy trang giống rắn độc để tự vệ
    Các nhà khoa học tìm thấy, những con rắn không độc ngụy trang đầu mình giống như rắn có nọc độc để tránh bị ăn thịt.
  • Vũ khí bí mật của côn trùng Vũ khí bí mật của côn trùng
    Trong thế giới tự nhiên, các loài động vật hầu như đều có cách tự vệ riêng. Trang Live Science đã thống kê một số loại vũ khí bí mật độc đáo nhất của các động vật.