tam cung lục viện

  • 10 tòa nhà cao nhất thế giới 10 tòa nhà cao nhất thế giới
    Thế giới luôn phát triển không ngừng và con người ngày càng đạt được nhiều thành tựu mới trong mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng, 10 tòa nhà dưới đây sẽ là những tòa nhà cao nhất thế giới khi được hoàn thành vào năm 2020. Nhưng liệu chúng có thể giữ được kỷ lục trong bao lâu?
  • Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí là có thật? Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí là có thật?
    Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời.