tesla

  • Cuộc đời dị thường của nhà khoa học Nikola Tesla Cuộc đời dị thường của nhà khoa học Nikola Tesla
    Trong lịch sử, chúng ta luôn ghi nhận Thomas Edison là nhà phát minh vĩ đại nhất trừ trước đến giờ tuy nhiên ngay trong thời đại của ông cũng có một nhà phát minh tài năng không kém. Đó chính là Nikola Tesla.
  • Cuộc sống lập dị của 10 thiên tài thế giới Cuộc sống lập dị của 10 thiên tài thế giới
    Các thiên tài thường có tính cách rất quái dị. Một vài người trong số họ có những thói quen lập dị như sơn móng tay màu hồng, sống phiêu bạt, không ăn đậu,... để tìm kiếm tri thức và theo đuổi những ý tưởng vĩ đại.