thùng rác

  • Seabin: Thùng rác giúp gom rác nổi trên biển Seabin: Thùng rác giúp gom rác nổi trên biển
    Seabin được thiết kế bởi 2 người Úc, với mục tiêu đầu tiên là giúp thu gom rác trong nước biển, mục tiêu sau này là khi môi trường nước đã sạch rồi thì không cần phải dùng tới Seabin nữa.