thảm thực vật

  • Chống sạt lở đất bằng thảm thực vật Chống sạt lở đất bằng thảm thực vật
    Việc sử dụng cỏ vetiver vuông góc với hướng dòng chảy sẽ giúp giảm vận tốc các tác nhân bào mòn bề mặt như nước, gió, hạn chế xói mòn.
  • Trái Đất ấm lên, Bắc Cực sẽ bùng nổ thảm thực vật Trái Đất ấm lên, Bắc Cực sẽ bùng nổ thảm thực vật
    Trong vài thập kỷ tới, các vùng đất bao quanh Bắc Cực có thể sẽ bùng nổ cây xanh phát triển do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Đây là kết quả nghiên cứu từ mô hình máy tính của các nhà khoa học, được đăng tải trên Tạp chí Biến đổi khí hậu Tự nhiên, số ra ngày 31/3.