thằn lằn chúa

  • Phát hiện thằn lằn chúa cổ xưa nhất Phát hiện thằn lằn chúa cổ xưa nhất
    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hóa thạch của một loài thằn lằn mới có đến 48 triệu năm tuổi. Hóa thạch thằn lằn này thuộc về nhóm Jesus lizard, tên chung của nhóm này là để mô tả khả năng đi trên mặt nước như câu chuyện viết trong Thánh kinh về Chúa Jesus Christ.