thế giới đại dương

  • Bạch tuộc có thể xé xác... cá mập Bạch tuộc có thể xé xác... cá mập
    Loài bạch tuộc khổng lồ sống ở Thái Bình Dương là loài bạch tuộc lớn nhất và "thọ" nhất so với đồng loại của chúng trên thế giới.
  • Khám phá 10.000 m dưới lòng đại dương Khám phá 10.000 m dưới lòng đại dương
    Kỷ lục thế giới của môn lặn là 318 m dưới mực nước biển, tàu ngầm Mỹ có thể lặn 1.035 m, trong khi nơi sâu nhất của đại dương là 10.683 m và chỉ 3 người từng lặn được xuống đây.