thế giới phù thủy

  • Bí ẩn về thế giới phù thủy cổ đại Bí ẩn về thế giới phù thủy cổ đại
    Người ta cho rằng buổi bình minh của văn minh nhân loại tràn ngập bởi ma thuật của các phù thủy, lễ hiến tế, các nghi thức cầu xin trời đất, ma quỷ. Đó là thời kỳ hoàng kim của các phù thủy.