thời điểm xuất hiện người đồng tính

  • Người đồng tính có từ 5.000 năm trước Người đồng tính có từ 5.000 năm trước
    Các nhà khảo cổ học tại Cộng hòa Czech đã phát hiện một bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm là thi thể người đàn ông nhưng lại được an táng theo nghi thức thường được áp dụng cho phụ nữ thời kỳ đồ đá.