thời gian ngủ theo độ tuổi

  • Con người cô đơn nhất ở tuổi nào? Con người cô đơn nhất ở tuổi nào?
    Con người ngày càng trở nên cô đơn. Tiến sĩ Vivek Murthy, cựu tổng y sĩ Mỹ nhận định nỗi cô đơn có thể rút ngắn tuổi thọ tương tự việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.