thời gian quan hệ tình dục của người Ai Cập cổ

  • Tại sao người Ai Cập cổ chỉ sex vào mùa hè? Tại sao người Ai Cập cổ chỉ sex vào mùa hè?
    Một nghiên cứu mới hé lộ, người Ai Cập cổ đại chủ yếu quan hệ tình dục vào mùa hè. Các nhà khảo cổ học nghiên cứu tại một nghĩa địa ở ốc đảo Dakhleh của Ai Cập đã khai quật 765 ngôi mộ cổ.