thời tiết không gian

  • Mặt trời lúc đẹp nhất cũng là lúc nó nguy hiểm nhất Mặt trời lúc đẹp nhất cũng là lúc nó nguy hiểm nhất
    Mặt trời lúc đẹp nhất cũng là lúc nó nguy hiểm nhất. Đó là lúc mà ta nhìn thấy ánh sáng của mặt trời chiếu rọi xuống trái đất dưới dạng ánh sáng ở phía bắc và phía nam, xuất hiện khi các hạt tích điện từ xuất phát từ mặt trời đập vào thượng tầng khí quyển của trái đất