Video: Ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân đến thời tiết không gian

  • 32
  • 907

Không có gì đáng ngạc nhiên khi con người tác động lên bề mặt Trái Đất, nhưng tác động của con người còn xa hơn thế, nó còn ảnh hưởng đến cả không gian bằng những vụ thử hạt nhân.

Những vụ thử hạt nhân của con người ảnh hưởng tới cả môi trường không gian.
Những vụ thử hạt nhân của con người ảnh hưởng tới cả môi trường không gian.

Tác động của nó cũng giống như tác động của bão Mặt trời lên môi trường xung quanh Trái Đất vậy.

Cập nhật: 23/05/2017 Theo VnExpress
  • 32
  • 907

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook