thời tiết vũ trụ

  • Văn thư cổ giúp dự báo... bão Mặt trời Văn thư cổ giúp dự báo... bão Mặt trời
    Các nhà văn hàng trăm năm trước đã ghi nhận các sự kiện có liên quan đến các cơn bão mặt trời, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu hai tập lịch sử Meigetsuki và Song Shi - bao gồm các giai đoạn từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14.
  • Khám phá cơ chế bão mặt trời gần Trái đất Khám phá cơ chế bão mặt trời gần Trái đất
    Bão mặt trời, những đợt phun trào vật chất dữ dội từ mặt trời ra không gian bên ngoài, có thể gây nên "thời tiết vũ trụ" cận Trái đất.