thời tiết vũ trụ

  • Bão từ vừa tấn công trái đất Bão từ vừa tấn công trái đất
    Một trận bão từ vừa quét qua địa cầu vào sáng 10/9, nhưng không gây nên bất kỳ thiệt hại nào, Trung tâm Dự đoán Thời tiết Vũ trụ Mỹ (SWPC) thông báo.