thủ môn

  • Bí quyết chụp thành công các quả phạt đền của thủ môn Bí quyết chụp thành công các quả phạt đền của thủ môn
    Một quả đá phạt đền đưa thủ môn vào một tình thế bất lợi đến nỗi họ chỉ chụp được khoảng 18% các quả phạt đền. Tuy nhiên, một số fan bóng đá lại nghĩ rằng, các thủ môn có thể chụp được các quả phạt đền một cách dễ hơn bằng cách đứng hơi chếch về phía trái hoặc phải.