tham gia giao thông

  • Phần mềm nhận diện biển số xe vi phạm giao thông Phần mềm nhận diện biển số xe vi phạm giao thông
    Ngày 22/12, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức giới thiệu phần mềm nhận dạng biển số xe.
  • Những xu hướng đi lại trong tương lai Những xu hướng đi lại trong tương lai
    Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhu cầu sở hữu riêng một chiếc xe và tự lái xe ở các nước phát triển có lẽ sắp bão hòa hoặc kết thúc, do người ta ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành xe hoặc tác động của nó tới môi trường.