than hoạt tính

  • Sinh viên chế tạo xà phòng đen từ trấu Sinh viên chế tạo xà phòng đen từ trấu
    Thoạt nhìn tưởng bánh trung thu phủ sô cô la đen nhưng thực ra đó là những bánh xà phòng đen, được nhóm 5 sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo thành công từ vỏ trấu.