thanh gươm của San Galgano

  • Bí ẩn thanh gươm trong đá huyền thoại của San Galgano Bí ẩn thanh gươm trong đá huyền thoại của San Galgano
    Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của Anh Quốc kể về vua Arthur và thanh gươm trong đá. Theo các phiên bản khác nhau của câu chuyện, thanh gươm này chỉ có thể được rút ra khỏi khối đá bởi vị vua chân chính của nước Anh.