thiên đường của cá mập

  • Phát hiện chốn "thiên đường" của cá mập Phát hiện chốn "thiên đường" của cá mập
    Từ lâu con người luôn thèm khát món súp vi cá mập (chế biến từ vây cá mập). Nghề đánh bắt hải sản và các hoạt động liên quan khác của con người cũng đang đe dọa loài cá mập trên khắp thế giới.