thiên hà Andromeda

  • Mắt người nhìn được bao xa? Mắt người nhìn được bao xa?
    Tầm nhìn của mắt người có thể mở rộng tới tận phía xa nơi chân trời. Nếu Trái đất bằng phẳng (chứ không phải hình cầu như hiện tại), bạn thậm chí còn cảm nhận được ánh sáng cách đó hàng trăm dặm xa xôi và vào ban đêm, bạn cũng hoàn toàn có khả năng để thấy một ngọn lửa bập bùng với khoảng cách lên tới 48km.
  • Thiên hà Tiên Nữ sẽ nuốt dải Ngân Hà của chúng ta? Thiên hà Tiên Nữ sẽ nuốt dải Ngân Hà của chúng ta?
    Kết quả một nghiên cứu mới đây cho biết trong khoảng 5 tỷ năm tới, dải Ngân Hà sẽ bị nuốt trọn bởi một “người hàng xóm” - thiên hà Andromeda, hay còn gọi là thiên hà Tiên nữ.