thiết bị cầm tay

  • Thiết bị cầm tay giúp "nhìn" xuyên tường Thiết bị cầm tay giúp "nhìn" xuyên tường
    Các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ đã tạo ra nguyên mẫu của một thiết bị cầm tay cho phép người dùng có thể đứng ở một bên và theo dõi bất cứ thứ gì chuyển động ở phía bên kia bức tường.