Video: Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

  • 1.227

Trong đoạn video demo, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng lại việc “chiếu” hình ảnh lên màn hình lớn hơn nhờ sử dụng tốc kế và phần mềm nhận dạng chuyển động của iPhone.

>>> Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

Xem video:

Cập nhật: 14/02/2012 Theo Youtube, Genk
  • 1.227

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook