Video: Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

  •  
  • 1.257

Trong đoạn video demo, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng lại việc “chiếu” hình ảnh lên màn hình lớn hơn nhờ sử dụng tốc kế và phần mềm nhận dạng chuyển động của iPhone.

>>> Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

Xem video:

Theo Youtube, Genk
  • 1.257

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook